Sekos klubbordförande på Botniatåg Arijan Kan är nöjd med resultatet.

-Framför allt är vi glada att vi säkrat arbetstidsreglerna. Vi kommer att ha max 12 timmars arbetsperioder och åtta timmars vila vid bortastation. Det gäller för alla och har varit en mycket viktig fråga för oss, säger han.

Arijan Kan lyfter fram att medlemmarna varit engagerade i förhandlingarna och att det varit ett stort stöd för dem som förhandlat. Medlemmarna har satt arbetstidsreglerna högt på dagordningen.

Det nya avtalet ger också en extra semesterdag, tio procent graviditetspeng för den som får ersättning från försäkringskassan och all personal får samma lön som i dag.

Särskilt förarna har varit måna om att få gå över till Tågkompaniet med samma lön som de har på Botniatåg.

Det var i augusti 2015 som det stod klart att Botniatåg, som samägs av SJ av Arriva, förlorat upphandlingen av trafiken i norra Sverige. Tågkompaniet gjorde tidigt klart att de hade för avsikt att tillämpa reglerna om övergång av verksamhet, enligt lagen om anställningsskydd 6b).

Sedan i oktober 2015 har Seko på Botniatåg förhandlat om villkoren för personalen hos den nya arbetsgivaren.