– Beslutet är mycket bra. Arbetsmiljön blir fan så mycket bättre. Vi har haft problem sen företaget tog beslut i höstas att inte köpa in värmare till de nya bilarna. Det innebär att vi har omkring 900 bilar idag som saknar värmare, säger Kjell Sandberg.
Kjell Sandberg är huvudskyddsombud i Relacom i Västsverige och den som har drivit frågan om kupévärmare i samband med höstens stora upphandling av nya bilar. Företaget har hävdat att kupévärmare bara behövs på de fordon som används norr om Dalälven.
Beslutet från Arbetsmiljöverket är uppdelat i tre punkter.
För det första ska alla bilar utrustas för att hålla en temperatur på minst fem plusgrader när arbetsdagen börjar. För det andra ska bilarna kunna hålla en temperatur på minst 15 plusgrader så snart man ska utföra arbete i bilen mer än 15 minuter under arbetspasset. Detsamma gäller när bilen används för rast eller måltidsuppehåll.
Om inte detta är klart den 1 mars utgår ett vite om 25.000 kronor per fordon.
För det tredje ska de bilar som används i Svealand och Norrland alltid kunna hålla en temperatur om minst fem plusgrader i kupén. För den tredje punkten får företaget tid på sig till den 1 september.
– Nu måste företaget börja på en gång om de ska hinna bli klara i tid. Det är farligt att sätta sig i en kall bil när man blivit svettig av jobbet.