– Vi är nöjda, Arbetsmiljöverkets beslut är jättebra! Nu är det klart att lokförarna inte ska behöva arbeta ensamma på tågen. Beslutet säger att det ska finnas personal i varje enhet som är öppen för passagerare, det vill säga kopplar man ihop två Reginatåg krävs två ombord utöver lokföraren eftersom man inte kan gå mellan tågen, säger Lennart Jansson som är huvudskyddsombud på SJ AB.
Frågan om bemanningen av Reginatågen ställdes på sin spets i maj, då lokförarnas skyddsombud skrev till Arbetsmiljöverket om pressen av att SJ allt oftare kört med obemannade vagnar.
I juni kom SJ och Sekos skyddsombud på SJ överens om att tågen inte skulle gå obemannade tills dess att Arbetsmiljöverket blev klara med sin bedömning.
Nu väntar Lennart Jansson på att sätta sig med SJ före jul för att gå igenom hur beslutet ska hanteras.
– I beslutet står det motorvagnståg av typen Regina X50-59, men vi tycker beslutet ska gälla alla motorvagnar. Vi vet inte heller om SJ tänker överklaga. I så fall behöver de inte följa det beslut som kommit nu, utan kan fortsätta tills dess frågan avgörs slutligt.
– Det är principiellt viktigt för branschen med gemensamma regler för bemanning av tåg, inte minst ur säkerhetsperspektiv. Titta bara på flyg och fartyg, de är skyldiga att ha en minsta fastställd säkerhetsbemanning ombord.