Med anledning av ”Världsdagen för arbetsmiljö” ordnar Arbetslivsinstitutet idag en konferens i samarbete med Arbetsmiljöverket och den svenska ILO-kommittén, (International Labour Organisation).
Temat är arbetsmiljö ur ett internationellt perspektiv. På plats är bland annat arbetslivsminister Hans Karlsson som menar att ”Sverige måste fortsätta ligga långt fram vad gäller arbetsmiljö. Annars kommer det att kosta, både mänskligt och ekonomiskt”.
”Världsdagen för arbetsmiljö” inrättades år 2003 av ILO. Syftet är att rikta strålkastarna mot hur dåliga arbetsmiljöer kan förebyggas.
På LO håller man idag en minnesdag över alla som omkommit i sitt arbete genom konferenser över hela landet.
Enligt LO:s andre vice ordförande, Ulla Lindqvist, dör drygt 5.000 personer varje dag i sitt arbete runt om i världen. I Sverige dog totalt 46 personer genom sitt arbete förra året och antalet anmälda arbetsolyckor uppgick till 612.000 stycken.
– Riskerna är tydligt klass- och könsrelaterade. Arbetare är värre drabbade än tjänstemän och kvinnor drabbas värre än män, säger Ulla Lindqvist.
Ett nytt samarbetsprojekt av LO och ABF, Hälsolyftet, kommer att presenteras under dagen. Tanken är att samla hela arbetsrörelsen kring en gemensam framtida hälsopolitik.
– Hälsolyftet kommer omfatta alla typer av hälsofrågor, berättar Håkan Juholt, biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna. Exempelvis ska långtidssjukskrivna kunna erbjudas mötesplatser via de lokala fackförbunden.
catharina.burströmtunestad@seko.se

Fotnot: ILO är en internationell arbetarorganisation som startade 1919 vid tidpunkten för Fredkonferensen i Versailles, i slutet av andra världskriget. De ohumana villkoren för arbetarna, särskilt vid industrin, var den utlösande faktorn. Idag lyder organisationen under FN och har sitt säte i Schweiz.