Regeringen vill ta bort rätten för arbetslösa att under de 100 första dagarna begränsa arbetssökandet till den egna orten eller branschen.
Det betyder att så fort någon blivit arbetslös så kan man tvingas flytta, långpendla eller byta yrke.
Regeringen vill också ta bort möjligheten till förlängning av a-kasseperioden.
Det betyder att 300 dagar blir den maximala tiden man kan få a-kasseersättning. För föräldrar med barn under 18 år blir maxtiden 450 dagar.
Regeringen tar bort skyldigheten för arbetsgivare att anmäla lediga jobb. Skyldigheten har funnits i många år men den har aldrig efterlevts då det inte funnits några sanktionsmöjligheter mot den som struntade i den.
Det som idag kallas aktivitetsgaranti avskaffas och ersätts av något som kallas jobb- och utvecklingsgaranti. Meningen är att den ska ta över för den som förbrukat sina 300 a-kassedagar. Ersättningen blir då 65 procent av den tidigare dagsförtjänsten.
Även den som aldrig kvalificerat sig för a-kasseersättning ska kunna få jobb- och utvecklingsgaranti.