I det aktuella fallet erbjöds en arbetslös byggnadsarbetare i Värmland arbete i Norge. Till den aktuella arbetsplatsen var det cirka 11 mil från mannens bostad.
Han ansåg att det var för lång resa och eftersom han hade tre hemmavarande barn i åldern nio, tretton och sexton år vägrade han ta jobbet i Norge.
Byggnads a-kassa hade en annan uppfattning och satte ner hans dagpenning med 25 procent under 40 ersättningsdagar då man ansåg att han ”… utan godtagbara skäl avvisat erbjudande om lämpligt arbete.”
Byggnadsarbetaren överklagade beslutet till länsrätten som dock gick på a-kassans linje. Mannen gick vidare till kammarrätten men även där ansåg man att han inte haft godtagbara skäl för att vägra att ta arbetet.
I de anvisningar som Arbetsmarknadsverket skickat ut med anledning av domen skriver man att ”… kravet att ta ett arbete i annat land i första hand gäller arbetssökande som bor i gränstrakter, men det är samtidigt inte uppenbart vad ”gränstrakter” innebär.”
Troligen kommer domen att överklagas till regeringsrätten som får ta slutlig ställning i frågan.