– Det är helt nödvändigt att vi får ordning på det här med årsarbetstiden.
För mina medlemmar som sitter som chefer är dagens situation mycket besvärlig. De vet ju aldrig vilken personal de får när våren kommer eller om det över huvud taget går att få tag på folk. Om företagen inte är lojala med personalen finns det ju ingen anledning för killarna att vara lojala med företaget.
Kent Ericsson menar att det är fullt möjligt att organisera arbetet så att det läggs ut bättre under årets alla månader.