Regeringen menar att dagens system, där arbetsgivaren är skyldig att göra rehabutredningar leder till att rehabiliteringen fördröjs.
Istället ska Försäkringskassan få tillbaka ansvaret för att bedöma den sjukskrivnes behov av rehabilitering.