– Vi har fått indikationer från flera aktörer på marknaden att anbudstiden var för kort för att lägga seriösa anbud. Det är en komplex affär. Så för att skapa bättre förutsättningar att få konkurrens har vi beslutat förlänga tiden från 21 december till den 25 januari, säger Staffan Widlert som är generaldirektör på Rikstrafiken.
Hur stort intresset är för att lämna anbud kan han däremot inte kommentera.
Tallink har genom två stora fartygsaffärer i år blivit det största rederiet på Östersjön. Spekulationer om att rederiet är intresserade av att lägga anbud på att ta över Gotlandstrafiken aktualiserar två frågor som har principiellt stort intresse för Seko.

• Dels handlar det om vilken flagg färjorna ska ha.
I upphandlingsunderlaget krävs att bolaget som står för anbudet ska finnas i något EU-/EES-land och ha sina fartyg registrerade inom EU/EES. Men eftersom sjöfartsstöden ser olika ut i EU-länderna skapar det olika förutsättningar. En svenskflaggad färja kan inte få något statligt stöd för att gå i trafik mellan Gotland och fastlandet – medan vissa EU-länders sjöfartsstöd tillåter ett stöd till samma trafik.
Staffan Widlert medger att de olika reglerna för sjöfartsstöd är ett problem.
– Det gör att rederierna tävlar på olika villkor. Svenska rederier menar att de hamnar i en avsevärd uppförsbacke. Vi skulle vilja ha lika villkor, så att det som blir avgörande är vem som kan köra trafiken bäst. Framför allt är det beklagligt när länder tävlar med subventioner för att gynna det egna landet. Men vi ska komma ihåg att sjöfartsstödet inte är det enda som påverkar ekonomin.

• Dels handlar det om villkoren för dem som jobbar ombord i färjorna.
– Vi ställer inte krav på kollektivavtal, men vi ställer krav på en jämförbar lönenivå med vad som gäller i Sverige. Våra jurister har kommit fram till att vi inte har rätten att kräva kollektivavtal i upphandlingen, säger Stefan Widlert.
Samtidigt konstaterar han att han tror att det kommer att behövas ett kollektivavtal för att driva trafiken.
– Den största frågan inte lönenivån utan arbetstidsregler och så vidare. Det ger väldigt olika kostnader. Men det blir en fråga för arbetsgivaren och facken. Vi skulle verkligen önska att den här frågan vore klart utredd, så att vi visste säkert vilka krav vi kan ställa.
Efter den 25 januari är såväl antalet anbud som vilka aktörerna är sekretessbelagt medan Rikstrafiken förhandlar med anbudsgivarna. Det kan ta ända fram till sommaren år 2007 innan beslutet är klart.