En av frågorna, som ställdes till 8.350 personer under våren 2006, var vilka fackliga frågor som anses viktiga. Högst upp kom frågan om anställningstrygghet tätt följd av frågor om arbetsmiljö, skydd mot inkomstförluster, löner och jämställdhet. Över 90 procent tycker att det är viktiga frågor. De fyra första frågorna har sedan tidigare legat i topp i LO:s undersökningar, medan frågan om jämställdhet är nyare.
– Svaren visar att facket arbetar med rätt frågor, säger Leif Håkansson, tredje vice ordförande i LO.
Organisationsgraden i Sverige är bland den högsta i världen. Men under 2000-talet har den minskat och 2005 var den för första gången på 30 år lägre än 80 procent.
Det sjunkande medlemsantalet förklarar Leif Håkansson med att facket är dåligt på att nå ut med sitt budskap. För att vända en sjunkande trend måste fackförbunden bli bättre på att visa varför facket behövs. Inte minst är det viktigt inom den privata servicesektorn där antalet anställda ökar, men organisationsgraden är lägre än genomsnittet.
– Men det är svårare att bedriva facklig verksamhet på små servicearbetsplatser än på stora industriarbetsplatser, säger Leif Håkansson.
De som inte är fackligt anslutna brukar ange som huvudskäl att de är tveksamma till nyttan av att vara med och att medlemsavgifterna är för höga. Leif Håkansson är rädd för att höjningen av a-kasseavgifterna kommer att få fler att välja bort facket.
– Om tidigare nivå på avgifter gjort att vissa inte gått med i facket, gör höjningen att människor dessutom väljer att gå ur. Jag tror emellertid det är viktigt att visa att det som höjs är a-kasseavgiften, inte medlemsavgiften.
Fotnot: Rapporten ”Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter” ingår i rapportserien ”Röster om facket och jobbet” och är en av sju rapporter som kommer under 2007.