SJ har tagit tillbaka 320 tjänster från sina entreprenörer. Det gäller både från SSP som skött serveringen på X2000 och framförallt från Trafficare som haft hand om klargörningen av tågen.
– På Trafficare mår personalen väldigt dåligt, säger Mats Berndtsson, ordförande i företagsfacket Seko Trafficare. Det här har upptagit deras tid i lunchrummet och hemma sen oktober. Det finns de som tagit semester för att slippa vara med just nu.
På Trafficare har man tidigare fått höra att SJ skulle ta tillbaka jobb för att minska övertaligheten hos SJ.
– Nu verkar det ju inte finnas någon övertalighet. Tvärtom får man nyanställa externt. Jag tycker det rimmar illa med vad SJ tidigare sagt om att man ska minska kostnaderna genom att minska på personal. Det här känns onödigt!