I potten finns 190 outnyttjade miljoner.

–Behållaperspektivet har kommit in försvaret efter att vi bantat och bantat i många år, säger Thomas Klasson, ordförande i Sekos klubb Svealand.

Läser arbetsrätt

Sen första april i år kan försvarsanställda, individer eller grupper, ansöka om att gå olika utbildningar. Det kan vara allt från att olika praktiska kurser som att ta motorsågskort till ledarskapskurser och språkutbildning. Det är den lokala chefen som beslutar vilka kurser som är okej. Och det är den enskilde som måste ansöka. Målet är att öka sin kompetens.

–Om chefen säger åt dig att gå en kurs, då är det han som betalar, säger Thomas Klasson.

Själv läser han en distanskurs i arbetsrätt, för att bli en bättre facklig förhandlare.

–Skillnaden mot en vanlig utbildning är att jag läser på arbetstid, säger Thomas.

Jan-Åke Johansson, koordinator för avtalet, vill puffa för de möjligheter som finns att utbilda sig med det nya avtalet, som är en fortsättning på ett omställningsavtal som tecknades mellan facket och arbetsgivaren redan 2001.

Ingen automatisk löneökning

Då var syftet att hjälpa anställda att söka arbete utanför Försvarsmakten.

–Idag har vi förstås ett annat mål. Alla medarbetare ska kunna kompetensutveckla sig och det finns pengar, varje år tillförs nya pengar, säger Jan-Åke Johansson.

I potten finns de 190 miljonerna från tidigare år, plus 30 nya miljoner varje år från 2020. 0,3 procent av lönesumman avsätts.

–Det är viktigt att komma ihåg att det inte tas av löneutrymmet, säger Thomas Klasson.

Och den som kompetensutvecklar sig får ingen automatisk löneökning.

–Nej, det ingen som säger: bra Thomas nu får du en höjning med 100 kronor per månad. Men det kan ju ge mer på lång sikt.