Han stöder Dan Anderssons krav på hårdare regler på de avreglerade marknaderna och delar kritiken mot bristen på politisk styrning av de statliga bolagen.
– Vad är det för mening att ha statliga bolag om man inte använder dem till annat än mjölkkor?