–Vi anser att arbetsgivaren har agerat för hårt i det här fallet, säger ombudsman Roger Pettersson.

Han poängterar att Seko inte försvarar händelsen.

–Vi vill att medlemmen ska ha jobbet kvar. Det var en enstaka händelse, det finns inget mer. Så det saknas giltiga skäl för avsked eller uppsägning, säger Roger Pettersson.

Seko kommer att begära att avskedandet ogiltigförklaras och att medlemmen ska få skadestånd.

Beslutet att avskeda behandlingsassistenten togs av Sis personalansvarsnämnd, Pan, förra veckan. En enig nämnd anser att det var oacceptabelt att mannen spottade på flickan och att han ”allvarligt kränkt hennes integritet”.

Därmed har han ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren på ett sått som gör att det finns grund för att avskeda honom”. Nämnden hänvisar till lagen om anställningsskydd, Las.

Mannen har arbetat på Björkbacken i fyra år.

Det var SVT:s program Uppdrag granskning som först berättade om händelsen, som fångades av en övervakningskamera. Mannen har medgett att han spottade och förklarat det med att flickan spottat på honom och hotat att döda honom och hans familj.

Personalansvarsnämnd

De flesta myndigheter har en Personalansvarsnämnd, som ska besuta vad som ska hända med en anställd som har begått tjänstefel eller andra förseelser. Pan kan besluta om påföljder såsom skiljande från anställningen, varning och löneavdrag.

Sis jurist Maria Ahlqvist säger att myndigheten har ett par ärenden varje år där Pan prövar om anställda använt för mycket våld.

Hon kan dock inte säga hur vanligt det är att personal avskedas.

–Vi tar just nu fram årsberättelser från Pan de senaste åren och kommer då att få en överblick, säger hon.

SVT:s granskning av ungdomshemmet Björkbacken, som tar emot flickor mellan 12 och 16 år, visar att flickor som vårdats där i flera år utsatts för kränkningar, misshandel och övergrepp. Sis har känt till problemen och arbetat för att få en förändring. I december 2020 valde Sis att tillfälligt stänga ungdomshemmet. Enligt uppgift har det åter öppnat under ledning av ett annat ungdomshem, Nereby, utanför Kungälv.

Avsked och uppsägning

För avsked och uppsägning enligt lagen om anställningsskydd krävs saklig grund, såsom arbetsbrist eller personliga skäl.
Om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så kan det vara grund för avsked. Exempel allvarlig misskötsamhet. Anställningen upphör omedelbart.

En uppsägning av personliga skäl kan bero på att den anställde misskött sig under en längre tid. Arbetsgivaren ska först försöka komma till rätta med problemet på annat sätt. Den som sägs upp har rätt till uppsägningstid.