– Man kan aldrig bygga bort riskerna helt, men effekterna av ovädret hade inte blivit lika våldsamma om man hade haft bättre underhåll och mindre risktagande. Efter avregleringen går kostnadspress och ökade vinster före säkerhet, underhåll av ledningar och investeringar i ny teknik, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Stormens härjningar visar på sårbarheten i dagens samhälle. Janne Rudén menar att energibolagen har all anledning att rannsaka sig själva. Detsamma gäller staten.
– Det är dags att ompröva energipolitiken, så att man kan trygga elförsörjn ingen och förhindra den här typen av elavbrott längre fram.
Så här ser läget efter den stora stormen ut idag:

EL
Av de stora elbolagen har Sydkraft drabbats av de största skadorna. Enbart Sydkraft har 2.000 mil skadade ledningar – en sträcka som motsvarar ett halvt varv runt jorden. De räknar med att 200 mil ledning behöver bygga upp helt på nytt. Ett jobb man räknar med att hålla på med till mitten av februari.
Många mindre energibolag har också fått stora delar av sitt linjenät förstört. På Kreab Energis enhet i Hallabro i Bleking jobbar normalt åtta man – idag är omkring 200 personer fullt sysselsatta med att reparera bolagets högspänningsnät.
Vattenfall räknar med att de sista kunderna ska ha tillbaka sin el innan helgen är slut. De uppskattar att skadorna efter stormen kan komma att kosta bortåt en halv miljard kronor.; drygt hälften som ersättning till kunder, resten till reparationer och efterarbete.
Branschorganisationen Svensk Energi uppskattar att 1.500 montörer arbetar med att reparera elnätet. Däribland inhyrd arbetskraft från norra Sverige och våra grannländer. Medan Sydkraft uppger att de har drygt 2.400 personer på plats, varav 300 från utlandet, bara för att reparera deras nät.
Svenska Kraftnät har också bistått med såväl personal som material och fordon.

TELE
30.400 hushåll var utan telefon i det fasta telefonnätet på fredagsmorgonen, uppger Teliasonera.
Även här har man lånat in tekniker från norra Sverige och våra grannländer för att reparera skadorna i nätet. Drygt 1.800 tekniker arbetar med reparationerna.
Någon prognos för när telenätet ska fungera som vanligt, vågar man sig inte på. Teliasonera nöjer sig med att konstatera att det kan ta flera veckor till i de områden där man behöver bygga upp helt nya nät.
Bristen på el är ett stort problem för telefonnätet. 230 dieseldrivna reservelverk står i de stormskadade områdena – och nu börjar problemen komma med att hålla dem igång. Reservelverken är inte byggda för kontinuerlig drift under längre tid.

JÄRNVÄG
Banverket har fortfarande problem med sträckorna Värnamo-Alvesta, Alvesta-Växjö, Växjö-Emmaboda, Emmaboda-Kalmar, Emmaboda-Karlskrona, Alvesta-Älmhult, Blomstermåla-Västerås, Limared-Värnamo.
Den sista av de sträckorna beräknas vara körbar nästa fredag, den 28 januari.
Trafiken på Västkustbanan, Göteborg-Halmstad, liksom Västra stambanan och Pågatågstrafiken Helsingborg-Teckomatorp-Kävlinge beräknas vara klar att tas i bruk under dagen idag.