Margot Jellinek har vid ett flertal tillfällen bett att få komplett information över smittläget på anstalten.
– Senast igår fick jag en inaktuell lista från anstaltschefen. Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att svara på hur många man har sökt upp, hur många som har testats och hur många som smittats. Det är uppgifter som jag som skyddsombud har rätt att få. Jag är kritisk mot Smittskyddet” som inte fortlöpande informerar oss om smittläget.
Det var den 31 mars som Sekomagasinets webbtidning skrev att en intagen hade smittat 12 personer på Svartsjöanstalten med tbc. Först efter Sekomagasinets avslöjande snabbupprättade Kriminalvården en handlingsplan över hur personalen ska agera vid misstanke om tbc.
I planen står det bland annat att personalen ska vara observant på om någon som kommer från riskområdena hostar, och då placera den intagne i eget rum. När man vårdar den intagne ska man använda ett speciellt andningsskydd.
– Några andningsskydd har vi inte fått, och vi har inga enkelrum som man kan isolera på, säger Margot Jellinek.
– Något informationsmöte om handlingsplanen har inte hållits för personalen utan den har bara mejlats ut till alla, vilket jag tycker är under all kritik.
När smittan upptäcktes och smittspårningen kritiserades, beslutade Kriminalvården att göra en ny smittspårning. Man har gått igenom tjänstgöringslistor och listor över intagna för att hitta personer som varit i nära kontakt med den tbc-smittade intagne.
– Samtidigt som man aktivt letar efter folk har två anställda som själva tagit kontakt med infektionskliniken på Huddinge sjukhus blivit avrådda från att testa sig vilket är underligt, säger Margot Jellinek.”