– Det är helt vansinnigt att det fortfarande är löneskillnader mellan kvinnor och män som gör samma jobb. Det är ju ändå år 2006.
Anna Brorsdotter, 23 år, deltar för första gången på en facklig lönekonferens. Hon blir riktigt upprörd när Christer Rydh från Sekos förhandlingsavdelning redogör för löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

– Men det är mycket annat som också är viktigt. Anställningsformer, till exempel. Jag har jobbat av och till fyra år på Trafficare, men aldrig tidigare haft ett fast jobb. Jag har gått på timtid och har nästan fått magsår av att sitta och vänta på besked om jag får jobba eller inte. Jag vill också kunna känna trygghet, kunna planera mitt liv och skaffa egen bostad.
Den 1 september fick hon äntligen fast jobb på Trafficare, men i slutet av oktober börjar hon utbilda sig till lokförare.
– Det är ett bristyrke så jag lär få jobb direkt. Det ger bra lön och de vill ha in fler kvinnor. Det känns perfekt.

Ett annat ämne för lönekonferensen var individuella löner, i-löner, och där var man inte helt överens. Flertalet är skeptiska. Däribland Christer Halvorsson på Banverket Produktion:
– Vi hade tarifflöner förut. Då visste alla vad de fick. Nu har det blivit mera godtyckligt. Jag vill se ett högt golv för alla, sen kan ökad kompetens ge extra påslag.
Och att döma av deltagarna i Karlstad är intresset för att fortsätta sänka arbetstiderna iskallt. Åtminstone enligt nuvarande modell. Annat vore det om en arbetstidsförkortning kan användas till att öka antalet lediga dagar per år.
Så gott som alla Sekos kollektivavtal löper ut under år 2007. 16 lönekonferenser har ägt rum inom Seko, alla har haft en stark uppslutning kring att satsa på kvinnor, lägstalönerna och andra låglönegrupper.
Lönekonferenserna ligger nu till grund för Sekos beslut om samordning med övriga LO-förbund. I november börjar branschvisa avtalskonferenser.