Bakgrunden är att de båda kvinnorna ifjol sökte jobb som arbetsledare på Tågia och att de då blev intervjuade av den lokala Sekoklubben.
– De ska ju basa över våra medlemmar och därför brukar vi från klubben passa på att intervjua dem. Det tillhör de vanliga rutinerna, säger Manuela Lundqvist, sekreterare i Sekoklubben och den som tillsammans med Sixto Iturra genomförde en av intervjuerna.
Att Sixto Iturra skulle ha gjort sig skyldig till något som skulle kunna tolkas som sexuella trakasserier under intervjun tycker hon enbart är löjligt. Däremot säger hon att hon själv ställde en del tuffa frågor.
– Men vi är väldig positiva till att vi får in fler kvinnor här, understryker hon.
Även de båda intervjuade kvinnorna, som senare fick jobb som arbetsledare på Tågia, förnekar att det skulle ha förekommit några sexuella trakasserier.
Vid det andra intervjutillfället deltog förutom Sixto Iturra också Cesar Orellana från Sekoklubben. Även han förnekar bestämt att det förekommit någon form av sexuella trakasserier under intervjun.
– Inte på något sätt. Vi intervjuar blivande arbetsledare för att se att om de har den sociala kompetensen som krävs för att vara arbetsledare, säger han.
Sekoklubben stödde sedan tillsättningen av de båda kvinnorna.
– Företagets beskyllningar har inte bara drabbat Sixto och oss andra i klubben utan också de utpekade kvinnorna, säger Manuela Lundqvist. Från klubbens sida har vi gått ut till medlemmarna och informerat om att det inte är kvinnorna som hittat på det här utan företagsledningen.
Sixto Iturra har gjort sig känd som en förespråkare för kvinnors rätt och har bland annat jobbat för att fördela låglönepotten till kvinnoarbetsplatser och bekämpat förekomsten av nakenbilder på arbetsplatsen.
Den 8 december skickade Sekoklubben ett brev till Tågias ägare (SL, Connex och Bombardier) med krav på att fyra personer i Tågias ledning skulle ställas till svars för det inträffade. Om det visar sig att någon av de utpekade personerna kommit med de falska anklagelserna för att skada Sixto Iturra ska den personen tvingas lämna sin tjänst.
I brevet kräver man dessutom att företaget ber såväl Sixto Iturra som Sekoklubben och de båda kvinnorna om ursäkt offentligt. För Sixto Iturra och Sekos del kräver man även skadestånd för det inträffade.
På Sekos Stockholmsavdelning menar man att Tågia gjort sig skyldigt till före-ningsrättskränkning, brott mot jämställdhetslagen och brott mot ”lojalitets- och förtroendeparagrafen” i kollektivavtalet.
Tågia hävdar däremot att företaget inte gjort något fel och har hittills vägrat att be om ursäkt. Frågan kommer därför att gå vidare till central förhandling.
leif.andersson@seko.se