Det säger ombudsman Mats Ekeklint som ansvarar för sjöavtalsförhandlingarna inom Seko.
Ersättningen vid sjukdom bygger för sjöfolk på ett samspel mellan inte bara nationell lagstiftning och kollektivavtal utan också internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa. Därför krävs nu en noggrann genomgång för att analysera alla konsekvenser som regeringsförslaget kan ge.
– Återigen ger sig regeringen ger sig på dem som är sjuka och svaga. Sjöfolk är särskilt utsatta, det är därför deras rätt till ersättning vid sjukdom är skyddad inte bara av sjömanslagen, utan också av kollektivavtal och internationella konventioner.
Går regeringens lagändringsförslag igenom väntar hårda avtalsförhandlingar på sjöavtalsområdet i nästa avtalsrörelse.