Det är några förslag till förändrade regler för svensk vapenexport som regeringens särskilda utredare Anders Svärd lagt fram.
Bakgrunden till utredningen är att mycket hänt på området sedan de nuvarande reglerna infördes 1993.
Bland annat har Sveriges strävan att vara självförsörjande med försvarsmateriel övergivits, Sovjetunionen är borta och Sverige är numera är medlem i EU. Dessutom ägs större delen av den Sveriges försvarsmaterielindustri av utländska bolag.
Anders Svärd vill bland annat att EU:s kriterier för export integreras i de svenska riktlinjerna.
Han vill också utveckla den svenska kontrollorganisationen som övervakar exportern.
Med nuvarande regler ska det finnas ”ett svenskt försvarsmaktsbehov” för att tillåta export. Det vill Svärd ändra på så att det i framtiden även är möjligt att exportera försvarsmateriel av näringspolitiska skäl.