AMS-chefen Bo Bylund konstaterar att 46.000 svenskar som är födda utanför Norden är arbetslösa idag. Många av dem är välutbildade och en resurs vi inte kan undvara, ändå har de svårt att få jobb.
Nu vill han ha hjälp av Sveriges 100 största arbetsgivares för att halvera arbetslösheten inom gruppen. Han ber dem helt enkelt att anställa ”sin andel” av de arbetslösa i relation till arbetsgivarens andel av samtliga anställda inom Sverige.
Bland de 100 största arbetsgivaren i Sverige återfinns 19 företag som har kollektivavtal med Seko.
För att uppfylla AMS-chefens vädjan skulle de behöva anställa 1.090 personer, fördelat på följande företag, myndigheter och verk:
Posten AB 170 personer, Rikspolisstyrelsen, 129, Försvarsmakten 117, Försäkringskassan 86, ISS 53, Arbetsmarknadsverket 50, Skanska 50, Kriminalvården 46, NCC 43, Telia Sonera 42, Connex 41, Vägverket 40, Banverket 38, PEAB 35, Lunds Universitet 32, Göteborgs Universitet 30, Sodexho 30, Domstolsverket 29 och Uppsala Universitet 29.