Jerker Persson berättar att det varit mycket kritik både externt och internt mot Anders L Johansson. Bland annat har de olika facken upplevt sig överkörda.
– Han har i vissa delar inte följt spelreglerna. I förändringsarbetet som AMV haft har facken inte fått vara med tillräckligt mycket, menar Jerker Persson.
Sedan år 2000 har Johansson varit högste chef på AMV som har knappt 10.000 anställda. Den i juli 2005 blir han istället generaldirektör för Statskontoret som har 154 anställda. Någon ny generaldirektör för AMS är ännu inte utsedd.
– Vi vill ha en generaldirektör som kan påverka makthavarna, ger oss stabil ekonomi, arbetsro och ett positivt arbetsklimat. Nu är arbetet väldigt ryckigt, det kommer nya pålagor ständigt och jämnt, säger Jerker Persson.
AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen, är en den del av Arbetsmarknadsverket, AMV, som håller i den övergripande verksamheten.