Har du gett råd till Flextronics inför affären?
– Vi ger inte den typen av taktiska råd till företagen. Vi svarar på frågor om vad arbetsrätten säger. Vi tar inte ställning.
Tycker du att det var ett bra beslut?
– Vi diskuterar inte enskilda fall på det sättet.
Förstår du att folk blir förbannade när de blir av med möjligheten till pension vid 60 år?
– Jag har ju lite svårt att sätta mig in i situationen. Det finns starka intressen och jag har ju den roll jag har.
Är det ett bra sätt att arbeta på, tycker du?
– Jag kommenterar inte sådana frågor.
Är du nöjd med it-telekomavtalet?
– Det är så vi tycker att avtal ska se ut med mycket decentraliserat. Vi går mot en ökad individualisering. Det är bra med decentralisering av löner och villkor.