Det framgår av den sammanställning över incidenter som huvudskyddsombudet Markku Murtosaari vid Kronobergshäktet gjort.
Det är framför allt i gruppen våld och hot som det inträffat en markant ökning.
Under tidsperioden januari-februari i år inträffade 35 våldsincidenter. Det ska jämföras med 14 under samma tid förra året och fem året innan.
– Överbeläggningen på häktet är den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen, säger Markku Murtosaari.
Trängsel ökar den allmänna irritationen bland de intagna. De får vänta på allt som toalettbesök, duschning eller promenad eftersom personalen inte hinner med.
leif.andersson@seko.se

INCIDENTRAPPORTER

  jan 2002 feb 2002 jan 2003 feb 2003 jan 2004 feb 2004
hot om våld
/ våld
– verbalt 0 1 3 1 2 1
– fysiskt 0 5 8 6 18 17
visitation
– utan anmärkn 0 0 0 2 0 0
– med beslag 3 3 2 12 2 4
brandlarm
– utan åtgärd 0 0 0 0 0 0
– med åtgärd 0 1 0 0 1 1
skador hos
intagna
0 0 1 2 5 2
rymning 0 0 0 0 0 1
rymnings-
försök
0 0 0 0 0 2
totalt/månad 3 10 14 23 28 25
totalt
perioden
13 37 53

För hela året 2002 lämnades 235 incidentrapporter.
För hela året 2003 lämnades 373 incidenrapporter.”