Det framgår av en undersökning som SOM-institutet i Göteborg gjort.
Enligt undersökningen vill 46 procent av de tillfrågade behålla kärnkraften medan 34 procent vill avveckla den.
Av dem som vill behålla kärnkraften anser var tredje att de befintliga reaktorerna ska användas och förnyas. 15 procentenheter vill satsa på fler reaktorer.