De flesta väljer istället att betala räkningarna via dator, och näst vanligast är postgiro och bankgiro.