De båda utskotten i riksdagen hade begärt en genomgång om situationen i Postnord med anledning av rapportering om konkurshot och behovet av att se över regelverket som styr Postnords verksamhet.

På mötet rapporterade Annemarie Gardshol, koncernchef för Postnord, bland annat om bolagets ekonomiska situation.

Enligt Jens Holm, Vänsterpartiet, var det ett bra möte. Det som framgick bekräftar hans bild om Postnord som ett bolag i kris.

– Det har att göra med att brevmängden går ned kraftigt. Men också att bolaget har ett samhällsansvar att dela ut post i hela landet vilket är svårt när de befinner sig nära ruinens brant rent ekonomiskt. Ifall man inte vidtar politiska åtgärder kommer bolaget inte kunna leva upp till sitt samhällsansvar, säger Jens Holm.

Inga nya besked om postlagsutredningen

Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered, Moderaterna, tycker att utskotten fick svar på en hel del frågor, till exempel om bolagets ekonomiska situation.

– Postnord gav en fyllig beskrivning om bolaget. Vi fick veta att det inte finns ett omedelbart konkurshot men att bolaget har rätt stora problem på sikt, säger Lars Hjälmered.

Även de ansvariga ministrarna Anders Ygeman och Ibrahim Baylan var kallade till mötet. På Anders Ygemans bord ligger de regler som styr bolagets verksamhet, exempelvis brevutdelning. Ibrahim Baylan ansvarar för statens ägande i Postbord.

Anders Ygeman, digitaliseringsminister

Anders Ygeman, som för en tid sedan meddelade att regeringen under våren tillsätter en ny postlagsutredning, gav inga nya besked om utredningen.

–Vi har idag haft ett konstruktivt möte som visar att det bland utskottens ledamöter finns vilja att prova olika förslag att få fram en fungerande postverksamhet, säger Anders Ygeman.

Han har tidigare aviserat att utredningen behöver se över samhällsuppdraget och framtiden för postverksamheten.