– Jag har inte fått någon information från rederiet om vad de vill egentligen. De har inte presenterat något underlag, bara sagt att de vill ha ett möte med oss, säger Mats Ekeklint som är förhandlingsombudsman på Seko.
Bakom flaggdiskussionen ligger EU:s inställning till snuset. I samband med medlemsförhandlingarna tog Sverige strid för den svenska snustraditionen och idag är Sverige det enda EU-land där snus får säljas.
I juni 2006 tvingade EU Åland att ändra sin tobakslag, som skiljer sig från den finska, och förbjuda snusförsäljning. Redan då sa EU att endast svenskregistrerade färjor skulle få sälja snus ombord.
Ålänningarna gjorde emellertid en egen tolkning: att snus kan säljas på en finskfärjad färja när den befinner sig på svenskt vatten. En tolkning som EU inte vill godkänna.
Därför har rederiets vd i media förklarat att bolaget nu vill byta flagg på färjan mellan Åland och Sverige. Tappar de snusförsäljningen helt ombord så mister de också passagerare och därmed annan ombordförsäljning till de svenskflaggade konkurrenterna som får lov att sälja snus.
Rederiet har stöd av den åländska landskapsregeringen som har vänt sig till den finska regeringen för att få hjälp att hävda sin tolkning gentemot EU. Enligt landskapsregeringen såldes det snus på ålandsregistrerade fartyg för 11,8 miljoner euro år 2007, vilket motsvarar 111 miljoner kronor.
– Vi ställer inte upp som en språngbräda i ett politiskt spel för att rederiet vill få lov och sälja snus. Vi förhandlar inte om snusförsäljning utan bara om de har ett seriöst intresse av att driva sjöfart under svensk flagg, säger Mats Ekeklint.