Vägarbetarnas arbetsmiljö är utsatt. Ständigt krävs nya uppfinningar för att få bilisterna att sänka farten vid vägarbetena. Det senaste är en uppblåsbar gul kudde som höjer sig åtta centimeter upp från vägen.
Farthindret fungerar så att bilisten först ser en varningsskylt för gupp. Sedan tänds en blinkande skylt om föraren kör för fort. Sänks inte farten då blåses kudden upp med vatten och luft. Så fort bilisten passerat över går vägbulan ner. Än så länge har ”gula faran”, som farthindret kallas, bara testats i mindre omfattning.
– Det här är en mycket bra grej, säger Stig Edvinsson som är ombudsman på Seko väg & ban, Gävle-Dala. Finns det teknik som säkrar våra medlemmars arbetsmiljö borde det vara ett krav från Sekos sida att Vägverket och företagen som utför jobben ska använda sig av den.