I första omgången är det villa- och radhusägare som uppmanas rätta till felaktigheter.
– Över 30.000 kort om felplacerade och trasiga postlådor ska vi dela ut.
Vi passar på att rätta till hela miljön, ser inte bara till höjdplaceringen av lådan, säger Thomas Engström som är samordnande huvudskyddsombud för hela Posten AB.
Kampanjen fungerar som en trestegsraket. De hushåll som inte rättar till problemen får en påminnelse efter fyra till sex veckor. Om de fortfarande inte gör något kommer de att få en personlig påstötning från den lokala utdelningschefen.
– Om det fortfarande är kvar felplacerade postlådor efter det överväger vi att låta det lokala skyddsombudet stoppa arbetet. Vi har trots allt jobbat med de här frågorna i flera år.
Varje villabrevbärare har 600-650 postlådor. Felaktiga placeringar sliter hårt.
I ett senare skede kommer en liknande kampanj för postinkasten i flerfamiljshus, men först avvaktar man ett förslag från Post- och Telestyrelsen.
– Där är den stora biten. Omkring 120.000 postinkast sitter i fel höjd i hyreshusen.
Till grund för kampanjen ligger den kartläggning som brevbärarna gjord i höstas.