– Det var vad vi väntat på och hoppats på att AD skulle komma fram till. Det visar att stridsrätten för de svenska kollektivavtalen, det svenska systemet, håller även i ett EU-medlemskap, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Arbetsdomstolen konstaterar i sitt förhandsbeslut att det inte bryter mot god sed på svensk arbetsmarknad att genom stridsåtgärder försöka genomdriva ett hängavtal till det ledande kollektivavtalet inom branschen.
Därför avslår man det lettiska bolagets begäran om ett interimistiskt beslut om att Byggnads blockad skulle vara olaglig.
Efter beskedet från AD meddelade LO att ytterligare sju av LO:s medlemsförbund nu kommer att varsla om sympatiåtgärder med Byggnads.
Elektrikerna, Fastighets, Handels, Industrifacket, Metall, Skogs och Transport kommer att blockera allt arbete vid de arbetsplatser i Sverige där det lettiska företaget Laval bedriver verksamhet. Dessutom blockeras försäljning, uthyrning och leveranser samt transporter till dessa arbetsplatser.
Det lettiska bolagets AD-stämning mot Byggnads kommer att behandlas fullt ut i AD i vår.