Det var i juni 2015 som Transdev plötsligt slutade betala ut ob-ersättning till tågvärdar som hade så kallad uppehållstid på bortastation, på obekväm tid. Företaget hade då betalat ersättningen sedan övertagandet av Öresundstågen 2011.

Efter att parterna inte kunde komma överens stämde Seko Transdev och Almega till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet.

Lång väntetid på bortastation

Enligt Seko är ett framför allt tågvärdar som har långa uppehåll på bortastation under natt och storhelger som drabbas av den uteblivna ob-ersättningen. Uppehåll kan exempelvis inträffa när tågvärdar byter tåg och det blir väntetid däremellan.

-För oss är det självklart att den tid som personalen står till arbetsgivarens förfogande är arbetstid och därmed en grund för ob-ersättning. Det är också andemeningen i det lokala kollektivavtalet, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

Transdevs hävdar att företaget sommaren 2015 upptäckte att ob-ersättning betalats ut och att det skett av misstag. Transdev hävdar, i motsats till Seko, att personalen inte står till  arbetsgivaren förfogande under uppehållstiden, att det därmed inte är arbetstid och ingen grund för ob-ersättning.

Ingen kvartstid

Avtalet på Transdev skiljer sig från flertalet övriga kollektivavtal inom spårtrafiken på så sätt att så kallad kvartstid inte tillämpas. Istället finns bara vanlig arbetstid. Kvartstid infördes på SJ på 1970-talet innebär i korthet att personalen får betalt en kvart för varje timme vid uppehåll. När danska DSB tog över driften av Öresundstågen från SJ 2007 försvann kvartstiden.

Sekos stämning i AD gäller två tågvärdar, men parterna är överens om att det ska betraktas som ett pilotfall. Det innebär att domstolens utslag slår igenom för all personal.

Inget nytt

Huvudförhandling i ärendet hölls förra veckan. Enligt förbundsjurist Ellinor Gudmundsson på LO-TCO Rättsskydd framkom inget nytt.

-Den här typen av förhandlingar är väl förberedda, det är sällan något oväntat inträffar, säger hon.