Under de 200 första dagarna är ersättningsnivån 80 procent av tidigare inkomst.
Från dag 201 sänks ersättningsnivån till 70 procent av tidigare inkomst.
Från dag 301 sänks ersättningsnivån till 65 procent av tidigare inkomst.
Om du är förälder till barn som är under 18 år när du får din 300:e dag, sker sänkningen till 65 procent från dag 451. Detta gäller även om du är adoptivförälder.
mats.andersson@sekotidningen.se

Mer information finns på Sekos Internetkassa: https://www.internetkassan.com/62/