Målgruppen för konferensen är ungdomsansvariga på avdelningsnivå.