Medelinkomsten ökar inom Seko och därmed ökar också dagpenningen. När dagpenningen blir högre ökar den egenavgift Seko betalar staten. Till detta kommer fler arbetslösa men färre medlemmar. Den ekvationen har lett till ett underskott som nu måste täckas.
Enligt Melker Ödebrink, kassaföreståndare var arbetslösheten 8 procent inom Seko förra året. 20.000 personer var arbetslösa någon gång under året.