Den högsta ersättningssumma man kan få ut som arbetslös är 730 kronor per dag, det motsvarar 80 procent av en lön på 20.075 kronor i månaden. Har man högre lön får man ändå bara ut 730 kronor per dag vilket ger en månadsersättning på 16.060 kronor före skatt.
Detta gäller för de första 100 dagarna. Högsta ersättningsnivån efter 100 dagar är 680 kronor per dag, vilket motsvarar 80 procent av en lön på 18.700 kronor per månad.