– Det är ett rimligt beslut Länsrätten kommit fram till. Imorgon kommer sannolikt a-kassans arbetsutskott att fatta beslut om hur vi ska gå vidare, säger Melker Ödebrink som är chef för Sekos a-kassa.
Såväl för Handels som för Seko handlar det om de pengar som aldrig betalats in till a-kassorna, på grund av att vissa medlemmar lämnat facket genom att helt enkelt sluta betala sin avgift. Det tar då tre månader innan de stryks för bristande betalning – månader som staten krävt in a-kasseavgifter för, trots att de inte kommit in till a-kassorna.
I mitten av april begärde Sekos a-kassa omprövning av Iaf:s beslut att fakturera a-kassan för de avgifter som aldrig betalats in, på i princip samma grunder som Handels har gjort. I slutet av april blev Sekos a-kassa avvisad på samma grunder som Handels a-kassa. Därför är Länsrättens beslut för Handels viktigt även för Seko.
– Länsrätten har inte tagit ställning till själva sakfrågan. Rättens beslut innebär att Iaf måste ompröva sitt beslut. Det är bra, för då måste Iaf ta fram lagar och förordningar som ger dem stöd att kräva oss på pengar. Det menar vi att det inte finns, säger Melker Ödebrink.
Hittills har Iaf hänvisat till att fakturorna de skickat inte är ett beslut och att de därför inte kan överklagas. Trots det skickar myndigheten betalningsföreläggande och hotar med både inkasso och indraget statsbidrag om pengarna inte skickas in.
– Min mening är att har de fakturerat oss på felaktiga grunder, och då måste de också betala tillbaka pengarna. Hur mycket det handlar om kan jag inte svara på i dag, men det handlar om flera miljoner kronor.