På tisdagen meddelade ledningen för Posten i Finland att man planerar inleda MBL-förhandlingar, med syfte att minska personalen med max 860 tjänster.
Förhandlingarna startar i början av februari och sammantaget omfattas 7 600 anställda inom utdelning, försäljning, kundservice samt administration. Totalt har Posten i Finland cirka 21 000 anställda.
– Tidigast efter sex veckor kan förhandlingarna vara avslutade och nedskärningarna är planerade att äga rum under detta år, berättar Heidi Nieminen.
Bakgrunden till uppsägningsplanerna är, att alltmer kommunikation går via internet och i fjol minskade brevposten i Finland med åtta procent, jämfört med året innan. Samtidigt sjönk Postens omsättning med ungefär 75 miljoner euro.
– Det är mycket möjligt att vi under detta årtionde kommer att få vidta ytterligare åtgärder för att anpassa oss till läget, säger Postens VD Heikki Malinen till dagstidningen Helsingin Sanomat.
Det här är ett resonemang facket inte köper. Ordföranden Heidi Nieminen förklarar, att Posten redan nu har svårigheter att uppfylla sina lagstadgade plikter vad gäller utdelningen.
– Postledningen vill skära ned arbeststyrkan i samma takt som volymerna minskar, men förstår inte att arbetsbördan inte minskar i samma takt. Därför har vi haft problem med utdelningen ända sedan 2014.
De postanställda i Finland har i flera år levt under turbulens. Så sent som i november strejkade personalen på många orter i landet i protest mot avtalsförhandlingar som inte tycktes leda någon vart.
– Sommaren 2014 ville Posten säga upp över 800 postudelare, det stannade vid drygt 400 och av dessa blev man sedan tvungen att återanställa fler än 200 på grund av de problem som uppstod, berättar Heidi Nieminen för Sekotidningen.
–  Posten tycks inte ha lärt sig något av den farsen och nu håller man på att upprepa samma misstag. De som får betala blir de postanställda, såväl uppsagda som kvarvarande, samt kunderna för vilka servicen blir sämre.