– Det här är det grövsta missbruket av TAP-avtalet vi sett under de tio år som avtalet har funnits. Rederiet har använt för många TAP-anställda under hela förra året och det blev värre och värre mot slutet, konstaterar Kenny Reinhold som är ordförande för Seko sjöfolk.
Enligt TAP-avtalet förbinder sig rederierna att minst 50 procent av antalet befattningar ombord ska vara besatta av fast anställd personal. Först därefter får de ta in tillfälligt anställd personal från utlandet.
Vid årsskiftet 2006-07 saknades sju-åtta fasta anställningar i tankrederiet, vilket hade minskat rederiets kostnader med omkring 700.000 kronor under året. Det är efter den måttstocken som skadeståndet är satt.
TAP-avtalet som kom till under hot om ett svenskt andraregister är inte populärt från fackligt håll och irritationen är nu stor över att det inte följs.
– Det är vår uppfattning att det är rederiernas ansvar att vårda avtalet mot missbruk. Om vi ser återkommande missbruk kommer vi att begära att Seko säger upp avtalet med det eller de rederier som inte sköter sig, säger Kenny Reinhold.
Seko sjöfolk har nu begärt in redovisningar från alla rederier som tillämpar TAP-avtalet, för att kontrollera att avtalet efterlevs.