När annandag pingst försvann som ledig dag, alltid på en måndag, blev nationaldagen istället en röd dag. Men den flyttar på sig över tid och ibland infaller den på dagar då många ändå är lediga.
För att kompensera för detta har parterna, i de flesta fall, kommit överens om lite olika lösningar. Och om det inte finns lokala avtal om något annat är det de centrala överenskommelserna som gäller.
För Seko:s branscher ser det olika ut. För exempelvis posten, telekombranschen, trafiken, civilanställda inom staten, vägverket och de kommunala energibolagen gäller att den uteblivna lediga dagen får tas ut en annan gång, i samråd med chefen.
Andra kompenseras med klämdag då nationaldagen är en tisdag eller torsdag och får således inget extra i år. Ett system som gäller på Svevia och i de privata energibolagen.
Inom försvaret har de anställda halvdag dagen före den 6 juni, om den inträffar tisdag-lördag.
Inom stål- och metall tillförs arbetstidskontot 2,18 timmar extra ledighet.
För Sjöfolket och de privata väg- och banföretagen får personalen ingen kompensation alls. Inom väg- och ban togs kompensationen bort i samband med senaste avtalsrörelsen 2007.
För att vara på den säkra sidan ska man fråga sitt lokala fack eller ombud vad som gäller på den egna arbetsplatsen. De centrala avtalen ger en ram, men det är, för det mesta, upp till de lokala parterna att bestämma hur ledigheten ska tas ut. Saknas lokalt avtal gäller det centrala.
I flera avtal tar man även hänsyn till om personalen arbetar skift.