– Det som gjorde oss mest förvånade är att så många postinkast är så dåligt utformade. De är tröga, smala eller trasiga och kräver tvåhandsfattning. Det är inte alls lika många postinkast som sitter på fel höjd, säger Claes Söderling som är huvudskyddsombud i Göteborg och en av initiativtagarna till kartläggningen.
I hyreshus sitter samma postinkast i hela fastigheten och ibland i hela kvarter. Det gör det särskilt tungjobbat om man går i ett distrikt med dåliga postinkast.
Kartläggningen visar dessutom att belysningen är väldigt dålig i många trapphus.
– Det har också visat sig att felvända postlådor är ett större problem än vi trodde. Väldigt många postlådor sitter bättre för husägaren än för brevbäraren, som måste sträcka sig över häckar och staket för att nå postlådan.
Den 17 december träffar landets huvudskyddsombud Posten för att bestämma hur man ska gå vidare.
– Nu har varje brevbärarkontor en unik databas och vet precis vilka adresser som har postinkast och postlådor som behöver åtgärdas. Jag hoppas att vi kan få ett samarbete med Citymail och tidningsutdelarna i den här frågan.
Det som ligger närmast till hands är att man startar med en riktad informationskampanj till hushåll med postlåda utomhus.
Hur bra är ditt postinkast / din postlåda? Post- och telestyrelsen har riktlinjer på sin webbplats: www.pts.se