– Läget är förtvivlat, säger klubbordförande Marina Nilsson på SPV i Söderhamn. Vi har ett flertal gånger blivit lovade att den tillfälliga verksamheten på SPV (statens pensionsverk) skulle permanentas. Det vi har fått veta är att det kunde bli aktuellt med nedskärningar. Nu sägs istället alla 47 upp.
   SPV:s kontor i Söderhamn uppstod som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Här skulle alla anställningsuppgifter registreras. Arbetet beräknades vara klart december 2003.
   – Det finns arbetsuppgifter för oss i och med det nya pensionssystemet. Vi är redo att ta oss an dem om man bara väljer att satsa på kompetensutbildning. Men nu har tydligen styrelsen bestämt att det inte är försvarbart att utbilda oss samtidigt som man skär ner i Sundsvall.
   Söderhamn har hög arbetslöshet och Marina Nilsson tror inte att det blir lätt att hitta nya jobb.
   – De flesta på SPV är kvinnor över 40 med familj och hus. Det är inte så lätt att flytta på sig då eller att sätta sig på skolbänken igen.
   De centrala förhandlingarna väntas vara klara tidigast i januari och uppsägningarna kommer i februari-mars.