Våren 2011 varslades 12 biljettkontrollanter om uppsägning på grund av arbetsbrist. Enligt Sekoklubben fanns det visst jobb och dessutom skedde varslet och uppsägning på ett felaktigt sätt.

Nio av de uppsagda stämde arbetsgivaren, Securitas. Vid domstolsförhandlingarna kom man emellertid fram till en förlikning som alltså ger var och en av de uppsagda kontrollanterna knappt 200 000 kronor.

– Det får man se som en seger. Securitas erkänner ju genom förlikningen att man har gjort fel. Dessutom får de uppsagde lite plåster på såren, säger Kaj Eriksson, klubbordförande för kontrollanterna.

Samtidigt kämpar de kvarvarande kontrollanter för sina jobb då Securitas förlorat kontraktet på biljettkontrollerna.