Den traditionella telefonin har haft en vikande marknad under senare år och nu satsar man enligt vd Håvard Larsen på tjänster som ger tillväxt i framtiden. flyg och fartyg, de är skyldiga att ha en minsta fastställd säkerhetsbemanning ombord.