Erbjudande blir inte generellt utan kommer att riktas till personer på sådana tjänster där företaget inte behöver göra nyrekryteringar på grund an pensioneringen. Förutsättningen för att få det riktade erbjudandet är att man är född 1948 eller tidigare.
De personer som berörs ska få sina erbjudanden före sommaren. Den tidigaste pensioneringstidpunkten är 1 juli i år och sedan ska pensioneringarna vara avslutade vid årets slut.
Även de anställda som har så kallade trotjänaravtal och som är födda 1950 och tidigare ska pensioneras under året.