Bakgrunden är att riksdagen år 2003 beslutade att alla hushåll, även i flerfamiljshus, senast halvårsskiftet 2009 ska faktureras den verkliga elförbrukningen varje avläsningaperiod.
Det innebär att samtliga elkunder måste ha fjärravlästa elmätare vilket betyder att cirka 5 miljoner mätare ska installeras under de kommande åren.