Nästa års försvarsbeslut innebär mindre pengar till försvaret.
Försvarsledningen har fått fyra alternativ att räkna på. Huvudalternativet är oförändrade försvarsanslag på 40 miljarder kronor, vilket på grund av kostnadsökningar i praktiken betyder en sänkning.
Ett alternativ innebär en höjning med tre miljarder men knappast någon tror att det är realistiskt att riksdagen skulle gå på den linjen.
De två återstående alternativen innebär minskade anslag med tre respektive sex miljarder jämfört med dagens nivå.
– Skulle något av de alternativen bli aktuellt så innebär det en ren slakt av försvaret, säger Lars Holm.
Men även om riksdagen beslutar om oförändrade anslag så kommer en rad förband, skolor och flottiljer att försvinna.
Inom serviceorganisationen FMLOG, där de flesta civilanställda finns, arbetar idag 6.000 personer. Enligt det nu gällande försvarsbeslutet ska man vara nere i 4.500 till slutet av nästa år vilket betyder att 1.500 ska bort.
Till det kommer konsekvenserna av det kommande försvarsbeslutet som innebär att ytterligare 1.000 jobb försvinner om riksdagen bestämmer sig för oförändrade anslag.
Totalt betyder det alltså att 2.500 jobb försvinner inom de närmaste åren.
Var nedläggningarna kommer att genomföras är dock en öppen fråga.
– Vi ska ha klart för oss att när det börjar dra ihop till nedläggningar så börjar regionalpolitiken. Politikerna kommer att idka bypolitik men utan att skjuta till mer pengar för att täcka de extrakostnader som det innebär, säger Lars Holm.