ÖB Håkan Syrén har räknat på i huvudsak två besparingsalternativ. Enligt dem minskar antalet civilanställda från dagens 8.600 till 6.500 eller 6.100. Sammanlagt kommer 5.000 anställda att få gå.
På tio orter läggs förband ner, vilka det blir bestämmer riksdagen. Ett av två amfibieregementen behålls liksom tre av fyra flygflottiljer. Muskö och Karlskrona behålls som flottbaser, en av dem blir huvudflottbas med mer resurser.
Lars Holm, ombudsman på Seko, säger att de civilanställda inte får behandlas sämre än officerarna och han varnar för kompetensförlust och ”förgubbning” som en följd av nedläggningarna. Försvaret har satsat 800 miljoner kronor för att sänka medelåldern inom försvaret genom att erbjuda förtida pensionslösningar.
– Det vore förödande om det arbetet inte fortsatte, säger Lars Holm.
Han anser att man bör erbjuda pensionslösningar på förband som ska vara kvar, och låta jobben gå till yngre anställda som hotas av uppsägning. ÖB anser däremot att Lagen om anställnings skydd – sist in först ut – ska gälla.
– Får ÖB sin vilja igenom på den punkten innebär det också att mycket av satsningarna på kompetensutveckling varit bortkastade.
Nu ska försvarsmakten och departementet tillsätta en arbetsgrupp som ska lämna ett första förslag till politikerna i september. Under december kommer en proposition till Riksdagen.