Sedan en tid tillbaka har företagssupporten och orderhanteringen inom affärsområdet Företag slagits samman med affärsområdet Bredband Sverige.
I samband med sammanslagningen har chefen för Bredband Sverige aviserat att det uppstått en ekonomisk övertalighet och att en tredjedel av personalstyrkan på drygt 500 personer ska bort.
Enligt Anki Gerdin, förhandlingsansvarig inom Bredband Sverige, handlar det på vissa orter om någon enstaka person medan det på andra orter kan röra sig om 5-10 medarbetare.