I oktober förra året kom en intagen med öppen tbc till fängelset. Han delade rum med två andra intagna och hann vara där i två veckor innan sjukdomen konstaterades.
– Det är oerhört viktigt att ansvarsfrågan blir klar. Om de som nu har smittats insjuknar om fem, tio eller fyrtio år undrar jag hur man ska kunna härleda smittan hit? Det har ju stor betydelse när det gäller skadestånd och ersättningar, säger skyddsombud Margot Jellinek och tillägger att det känns som om Kriminalvården tagits på sängen av smittutbrottet.
Den som smittats av tbc är inte smittsam om inte sjukdomen är aktiv. En smittad person behöver inte insjukna men blir heller aldrig fri från smittan.
Kriminalvården har inte någon särskild åtgärdsplan för tbc utan följer de rekommendationer som Smittskyddsinspektionen ger. Det är också dit smittan rapporteras och där man beslutar om åtgärder. I det här fallet gjorde man en sedvanlig miljöundersökning som kartlägger den smittades närmaste krets. Därefter testades personal som arbetat närmast mannen och de fångar som bott och arbetat tillsammans med honom.
– Man måste ha full öppenhet och total information i den här frågan. Och självklart testa alla på anstalten. Sedan måste kriminalvården ge de drabbade all den hjälp och stöd de behöver och göra det som är nödvändigt för att få stopp på smittspridningen, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko.
På frågan vem som har ansvaret för att både personal och intagna har smittats svarar anstaltschefen Christine Hemborg att det är ledningen om det skulle visa sig att man haft bristande rutiner vilket man enligt henne inte har haft.
– Frågan om ersättning och skadestånd har inte prövats tidigare eftersom det inte har varit aktuellt, säger anstaltschef Christine Hemborg.
Ombudsman Roal Nilssen på Seko efterlyser en handlingsplan för tbc.
– Den beredskap som finns idag räcker naturligtvis inte utan kriminalvården måste ha en egen åtgärdsplan, säger han.
birgitta.forssell@seko.se

OBS! Under fredagen (31/3) ändrade Svartsjöanstalten själva uppgiften om hur många som har bekräftats vara smittade. Vi har därför rättat den tidigare uppgiften.
Redaktionen